เกี่ยวกับเรา

About us

เกี่ยวกับ บริษัท ซีเหวง กรุ๊ป จำกัด

บริษัท ซีเหวง กรุ๊ป จำกัด บริการรับเหมาก่อสร้าง และงานโยธาทุกชนิด เราเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างควบคุมและออกแบบโดยวิศวกรผู้มีประสบการณ์และมีความชำนาญในแต่ละสาขา

Company Profile
about us 02


บริษัท ซีเหวง กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างแบบ One Stop Service ที่ให้บริการด้านวิศวกรรมก่อสร้าง งานระบบ ออกแบบงานสถาปัตยกรรม และออกแบบตกแต่งภายใน โดยที่ทีมงานมืออาชีพ
 • บริการออกแบบก่อสร้างครบวงจรเรามีทีมงานสถาปนิกและวิศวกรที่เชี่ยวชาญ
 • สร้างผลงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและความต้องการขอลูกค้า ทันต่อเวลา และมีบริการหลังการขายที่ดี ภายในงบประมาณที่กำหนด
 • บริหารด้วยหลักบรรษัทภิบาล มีความยุติธรรม
 • ส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดสร้างความประทับใจและความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 • มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

 • เป็นผู้นำด้านธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง One Stop Service.
 • คุณภาพและบริการคืองานของเรา.
 • กำหนดการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามกำหนด จึงมั่นใจได้ว่าสร้างเสร็จตรงเวลา.

 • มุ่งมั่นให้บริการที่มีคุณภาพ ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพระดับสากล
 • โดยเข้าใจและตระหนักถึงความต้องการของลูกค้า
 • รวมถึงให้ความสำคัญต่อการควบคุมงบประมาณโครงการ
 • เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ