ใส่ใจเรื่องคุณภาพ

เรามีทีมงานสถาปนิกและวิศวกรที่เชี่ยวชาญ และใส่ใจเรื่องคุณภาพของการก่อสร้าง

ได้แบบดีไซน์ตรงใจ

ลูกค้าจะได้แบบตามที่ต้องการ เราคำนึงถึงความพอใจเจ้าของบ้านเป็นสำคัญ

ได้ในราคาที่เหมาะสม

ไม่ต้องวิตกว่าราคาบ้านจะบานปลาย เพราะเราดำเนินการให้ทุกขั้นตอน

ตรงต่อเวลา

กำหนดการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามกำหนด จึงมั่นใจได้ว่าสร้างเสร็จตรงเวลา

บริษัท ซีเหวง กรุ๊ป จำกัด

บริการรับเหมาก่อสร้าง และงานโยธาทุกชนิด เราเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างควบคุมและออกแบบโดยวิศวกรผู้มีประสบการณ์และมีความชำนาญในแต่ละสาขา

บริการของเรา

Contact us

ช่องทางการติดต่อ

  คุณยงยุทธ สถานสถิตย์
Mr.Yougyuth Sathansathit
ผู้อำนวยการ Executive Director
081-824-4145

  คุณธีระศักดิ์ แซ่โต๋ว
Mr.Terasak Saetow
ผู้อำนวยการ Executive Director
081-642-0756

  คุณดำรง วรรณะแสง
ผู้จัดการฝ่ายวิศวะกร
093-389-9670

  คุณเมษา มาแดง
ผู้จัดการฝ่ายออกแบบ สถาปนิก (สถ.9850)
Design Manager (Architect)
Mr.Mesa Madang
092-599-3690

  คุณสมชาย ศรีสะอาด
Mr.Somchai Srisa-ard
ผู้จัดการโครงการ Project Manager
098-395-4529

นัดหมายเจ้าหน้าที่