บันทึกฉบับร่างอัตโนมัติ

http://civenggroup.com/images/ico_location_w.png  บริษัท ซีเหวง กรุ๊ป จำกัด

http://civenggroup.com/images/ico_call_w.png รับเหมาก่อสร้าง และงานโยธาทุกชนิด
คุณยงยุทธ 081-824-4145
คุณดำรง 093-389-9670
คุณธีระศักดิ์ 081-642-0756
คุณสมชาย 098-395-4529
คุณเมษา 092-599-3690
http://civenggroup.com/images/ico_email_w.png  Civenggroup2002@gmail.com