ติดต่อเรา

Contact us

บริษัท ซีเหวง กรุ๊ป จำกัด

บริษัท ซีเหวง กรุ๊ป จำกัด บริการรับเหมาก่อสร้าง และงานโยธาทุกชนิด เราเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างควบคุมและออกแบบโดยวิศวกรผู้มีประสบการณ์และมีความชำนาญในแต่ละสาขา

คุณยงยุทธ สถานสถิตย์

ผู้อำนวยการ Executive Director 081-824-4145

คุณธีระศักดิ์ แซ่โต๋ว

ผู้อำนวยการ Executive Director 081-642-0756

คุณสมชาย ศรีสะอาด

ผู้จัดการโครงการ Project Manager 098-395-4529

คุณดำรง วรรณะแสง

ผู้จัดการฝ่ายวิศวะกร 093-389-9670

คุณเมษา มาแดง

ผู้จัดการฝ่ายออกแบบ สถาปนิก (สถ.9850) 092-599-3690

Civenggroup2002@gmail.com

6 หมู่ที่ 5 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

แบบฟอร์มการติดต่อ